מיכון תהליכים ארגוניים סביב מסמכים ופריטי מידע

מיכון תהליכי עבודה ארגוניים סביב פריטי מידע, מסמכים וטפסים.

לכרמל פתרונות תוכנה בע"מ, ניסיון רב במיכון מסמכים ותהליכים שגורים בארגונים כגון:
קליטת עובדים, בקשות חופשה, רישום להשתלמויות, אישור נהלים וחוזים, אישור והתראה על השבתת מערכות, בקשות ציוד, אישור מסמכים שיווקיים ועוד.

במסגרת תהליכים אילו מיושמים כלים מתקדמים הן עבור משתמש הקצה והן עבור מנהלי התהליך ומנהלי המערכת. משולבים מנגנוני התראות לגורמים המשולבים בתהליך (כולל תזמון ההתראות, עיצוב הודעות ייעודיות למשתמש ובחירת ערוץ ההתראה הרלוונטי ב-outlook, SMS, Lync). לטובת בקרה ומעקב מיוצרים דוחות לזיהוי צווארי בקבוק וגורמים מעכבים בתהליך. בהתאם לצורך משולבים כלים נוספים כגון חתימה דיגיטלית.

מיכון טפסים

הפיכת מסמכים לא ממוחשבים המשמשים כטפסים ארגוניים לטופס חכם ומיכון תהליך העבודה הארגוני סביב הטופס.

במסגרת פרויקטים אלו ממופים מסמכים ארגוניים המשתמשים כטפסים ומתבצעת המרתם לטופס חכם באמצעות כלי SharePoint ו-InfoPath. הטפסים החכמים מאפשרים סטנדרטיזציה ונוחות בהזנת הנתונים ע"י משתמש הקצה, ולידציה של נתונים, שליפה של נתונים מתוך מערכות ארגוניות, עיצוב גרפי ועוד.

הטפסים המתקדמים נשמרים במערכת SharePoint ומאפשרים ניהול, אחזור, אכיפת מנגנון הרשאות ומיכון תהליכי העבודה ומחזור החיים הנדרש לתכנים אילו.